Skicka filer

Hur skickar du dina filer?

Vi tar emot dina filer via mail
Allt du behöver göra är att bifoga filerna i mailet.

Tunga filer?

Är dina filer för tunga för att kunna mailas?
Använd någon av följande gratistjänster: