Visa priser inkl. moms

Integritetspolicy

Personuppgifter som du lämnar i samband med beställning samt offertförfrågan sparas i max 2 år efter din senaste kontakt med AB Södermalms Snabbkopiering alternativt så länge som det krävs för att uppfylla uppdragets gentemot dig eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Uppgifter som krävs för bokföringsunderlag sparas i enlighet med bokföringslagen.

Personuppgifter (som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid kontakt med AB Södermalms Snabbkopiering sparas för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig.

Du kan när du vill kontakta oss och begära att dina uppgifter stryks ur vårt register. Kontakta oss via mail info@snabbkopiering.se

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer AB Södermalms Snabbkopiering anlitat för att kunna uppfylla åtaganden gentemot dig.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om AB Södermalms Snabbkopiering för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer AB Södermalms Snabbkopiering att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

Exempel på underleverantör som behandlar dina uppgifter är t ex vårt ekonomisystem, Fortnox.

AB Södermalms Snabbkopiering vidarebefordrar, säljer, hyr ut eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.